Over de stichting

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van educatie, zorg, sociale cohesie en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Het fonds werd in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nagedachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen. In 1956 richtte zij de Stichting Louise Fentener van Vlissingen Fonds op. In 2019 werd het vermogen van deze laatste stichting geschonken aan het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en nam deze de werkzaamheden van het Louise Fentener van Vlissingen Fonds over.

 

Wij steunden onder meer

SCAO - Gouden Spiker Festival 2023

De Vrijstaat - Vlieg! 2023

St. Vrienden van het A-complex - Een nieuwe kas voor het A-complex 2023

St. De Nieuwe Lichting - Eendracht Festival Rotterdam 2023

Werktheater Ook Fijn - Vis, post en tennisballen 2023

St. Ballet van Leth - Leth's Dance Zomerkamp 2023

St. Gezamenlijke Projecten Haagse Musea - Cultuurmenu 2022-2023

Manege zonder drempels 2023

WK Hansa 2023

Stichting Gilat - Ziekenhuistheater 2023

RHGD Reddingshonden - opleiding reddingshond Duux 2023

VTV Delft - Vier de Zomer! 2023

Fundashon Mi Famia - Kerst voor ieder kind 2023

St. WijZ Welzijn - Vitaal & Veilig Thuis 2023

Catching Cultures Orchestra - Catching Cultures Festival 2023

St. Present - Een warme winter 2023

Zelf een subsidie aanvragen?

Er worden bij voorkeur eenmalige subsidies verleend aan rechtspersonen met een ANBI-registratie (stichtingen en verenigingen) en niet aan natuurlijke personen.
Subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten op het gebied van educatie, zorg, cultuur, sociale cohesie of een combinatie daarvan.
Het Fonds verleent geen subsidies aan projecten op het gebied van de bouw, restauratie of instandhoudingskosten.
Het Fonds geeft de voorkeur aan projecten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De gemiddelde verleende bijdrage was tot dusver € 500 tot € 5000.
Als u denkt dat uw project op basis van deze criteria voor subsidie in aanmerking komt, kunt u uitsluitend via het onderstaande formulier een aanvraag indienen. Als het formulier door ons goed is ontvangen, krijgt u van ons een bevestigingsmail op het door u opgegeven mailadres.

In 2024 wordt vergaderd in maart, augustus en december. De uiterlijke inzenddata voor deze vergaderingen zijn:
- 1 maart 2024
- 2 augustus 2024
- 18 november 2024

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met deze planning. Tussentijdse behandeling van aanvragen vindt alleen plaats in zeer uitzonderlijke gevallen.

SUBSIDIE AANVRAGEN