Over de stichting

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Het fonds werd in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nagedachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen. In 1956 richtte zij de Stichting Louise Fentener van Vlissingen Fonds op. In 2019 werd het vermogen van deze laatste stichting geschonken aan het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds en nam deze de werkzaamheden van het Louise Fentener van Vlissingen Fonds over.

 

Wij steunden onder meer

Stichting Prinses Christina Concours

Stichting Het Buitenhof - Vakanties 2021

Stichting Stringwood Ensemble - Stringwood Festival 2021

Sailwise - Robinson Crusoe - jongerenweekend

Stichting Avavieren

STC Utrecht - Meet and eat

Oorlogsmuseum Medemblik - Educatief lesprogramma "Weg naar Vrijheid"

KlarinetNsemble - Opera Confusio

Vaarkracht - varen met de "Piet Hein"

Muziek aan Bed - Tiel

St. Opkikker - Ambassadeursdagen 2022

Muziek- en Dansschool Heiloo - Veld-Festival Heiloo 2022

St. RotjeKoor - Rotjekoor Festival 2023

Tarcisiusschool - Arbeidsoriëntatie 2023

SCAO - Gouden Spiker Festival 2023

De Vrijstaat - Vlieg! 2023

Zelf een subsidie aanvragen?

Er worden bij voorkeur eenmalige subsidies verleend aan rechtspersonen met een ANBI-registratie (stichtingen en verenigingen) en niet aan natuurlijke personen.
Subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten op het gebied van studie, zorg, cultuur, sociale cohesie of een combinatie daarvan.
Het Fonds verleent geen subsidies aan projecten op het gebied van de bouw, restauratie of instandhoudingskosten.
Het Fonds geeft de voorkeur aan projecten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
De gemiddelde verleende bijdrage was tot dusver € 500 tot € 5000.
Als u denkt dat uw project op basis van deze criteria voor subsidie in aanmerking komt, kunt u uitsluitend via het onderstaande formulier een aanvraag indienen. Als het formulier door ons goed is ontvangen, krijgt u van ons een bevestigingsmail op het door u opgegeven mailadres.

Het bestuur behandelt in 2023 de aanvragen in april, september en december. De uiterlijke inzenddata voor deze vergaderingen zijn:
- 31 maart 2023
- 18 augustus 2023
- 17 november 2023

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met deze planning. Tussentijdse behandeling van aanvragen vindt alleen plaats in zeer uitzonderlijke gevallen.

SUBSIDIE AANVRAGEN