Jaarverslag

De stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, erfstellingen, schenkingen, legaten en giften. De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het financieren van de subsidies.


Bekijk hier het jaarverslag 2022 van de Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds.

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen